chirouholtunutlonenetsterpapervie.xyz

opinion the theme rather interesting. suggest..

Category: Classic Rock

Tren Bach Yr Wyddfa / Popeth Yn Gymraeg / Elen - Hogia Llandegai - Hogia Ni (Vinyl, Album)

9 thoughts on “ Tren Bach Yr Wyddfa / Popeth Yn Gymraeg / Elen - Hogia Llandegai - Hogia Ni (Vinyl, Album)

  1. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn mynd i gyfraith am y tro cyntaf i geisio sicrhau bod corff cyhoeddus yn darparu gwasanaethau yn y Gymraeg.
  2. Yn , caewyd o ganghennau bach a gwledig ar draws y DU, ac yn ôl yr Ymgyrch dros Fancio Cymunedol3 roedd o’r rhain yn cynrychioli’r banc olaf yn eu trefi. Ers hanerwyd y nifer o fanciau mewn ardaloedd gwledig. Mae’r tueddiad yn .
  3. Credwn yn gryf nad iaith yr ystafell ddosbarth yn unig yw’r Gymraeg ond iaith cymdeithasu. Y Gyfrinach Fawr Yr athro gorau a gewch yw chi eich hunan! Dim ond teirawr o wersi Cymraeg a roddir mewn wythnos. Rhaid felly bwrw ati i ddatblygu geirfa a chystrawen, dywediadau a sillafu drwy ddarllen personol. Mae gan yr Adran lyfrgell ym mhob.
  4. Mae’r sianel yn darparu gwybodaeth am gyrsiau, adnoddau, y cynllun Cymraeg Gwaith, cyngor ar sut i gefnogi dysgwyr a llawer mwy. Tanysgrifiwch er mwyn gweld y fideos diweddaraf yma Nôl i frig y tudalen.
  5. Gwyn Evans a Dr Jazz Gwnewch Bopeth yn Gymraeg Suo Gan Croen y Ddafad FelenHen BenillionTren Bach yr Wyddfa Defaid William Morgan Lawr ar Lan y Môr Elen Sospan Fach Ar lan y môr Gwnewch Popeth yn Gymraeg (Do Everything in Welsh) Dr Jazz.
  6. Mae Popeth Cymraeg yn cynnig sawl math o gwrs Cyrsiau Blasu byr. Cyflwyniad i Gymraeg sylfaenol sy'n cynnwys testunau megis cyfarchion, cyflwyno pobl, eich cartref, dysgu ieithoedd, hoff a chas bethau, archebu diodydd. Mae'r cyrsiau am ddim ond mae'r llyfr a'r CD yn .
  7. Nid wyf yn medru siarad Cymraeg o gwbl. Nid wyf yn medru ysgrifennu Cymraeg o gwbl. A1. Rwy’n gallu: rhyngweithio mewn ffordd syml ar yr amod bod y person arall yn barod i siarad yn araf, ailadrodd neu aralleirio pethau, ynghyd â bod yn barod i’m helpu. defnyddio ymadroddion a brawddegau syml e.e. cyflwyno fy hunan neu berson arall.
  8. Oct 19,  · To read this blog in English, click here Mae'r iaith Gymraeg yn etifeddiaeth gyffredin i bob un sydd yn byw yng Nghymru, ac i , (%) o boblogaeth y wlad, mae hi'n gyfrwng bodolaeth.
  9. Blog Popeth yn Gymraeg "Un dyn, un iaith, un sialens. Y Bardd Ifor ap Glyn sydd yn ymgymryd a'r her o deithio Cymru - a thu hwnt, gan wneud 'Popeth yn Gymraeg'" Bydd blog Ifor ap Glyn am ffilmio'r gyfres yn ymdddangos yma. Postiwch eich sylwadau neu gwestiynau yma. Bydd angen i chi gofrestru i gychwyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *